Composities

mijn inspiraties
Componeren.

In 1996 maakte ik kennis met het werk van Saul van Messel (pseudoniem van Jaap Meijer, de vader van Ischa Meijer), geboren in Winschoten. Hij was joods historicus en heeft veel gepubliceerd, later werd hij geschiedenisleraar .
Jaap Meijer is op latere leeftijd gaan dichten in het Gronings, de taal van zijn jeugd.
Hij woonde toen al lang niet meer in Winschoten: op 13-jarige leeftijd werd hij vanuit het ouderlijk huis naar Amsterdam gestuurd om daar de rabbi-opleiding te doen.
Vader Meijer overleed toen Jaap elf jaar oud was en het was een noodgreep voor het gezin om hem naar Amsterdam te laten gaan zodat er in ieder geval een garantie was voor de toekomst.
Deze gebeurtenis heeft een enorme indruk bij de jonge Jaap achtergelaten en is hem altijd parten blijven spelen.
Het lijkt me geen toeval dat zijn gedichten over zijn leven een uitweg in het Gronings hebben gevonden.
Het eerste gedicht wat ik onder ogen kreeg was “Bie laangs”, februari 1944 waarin een treinreis beschreven wordt met een verleden, heden en toekomst. De compositie “Bie laangs” voor mezzo-sopraan, cello en piano uit 1996 is het eerste lied geworden van de liederencyclus “Over de huid van mijn geheugen” voltooid in 2001 met 10 liederen op gedichten van Saul van Messel over zijn joodse jeugd in Winschoten maar ook met ode’s aan de liefde en het Groninger landschap. De liederen zijn geschreven met wisselende bezettingen voor mezzo-sopraan, klarinet, bas-klarinet, sopraan- en altsaxofoon, viool, cello en piano.
Kortere werken voor zang en piano zijn “Mensen van voorbij”en “Dansend in het licht” op tekst van Martine Padding (2001), Fragment uit “Zintuigen en Verlangens” op tekst van Arjen Duinker (2002) en “Poem” voor cello en piano (2004).
De ontmoeting met de Groninger dichter Jan Siebo Uffen leidde tot een kennismaking met de Chassidische Legenden van Martin Buber en de druksels van Hendrik Nicolaas Werkman. De vrije vertaling van de Legende Jeruzalem van Jan Siebo Uffen in het Gronings inspireerde mij tot het op muziek zetten van deze bijzondere poëzie.

Composities

1996 Bie laangs voor zang en piano
2001 Liederencyclus “Over de huid van mijn geheugen” 10 liederen op gedichten van Saul van Messel
voor mezzosopraan, klarinet, basklarinet, sopraan- en altsaxofoon, viool, cello en piano
2001 Liederen; “Mensen van voorbij” e n “Dansend in het licht op tekst van Martine Paddings (voor zang en piano)
2003 Zintuigen en Verlangens”op tekst van Arjen Duinker voor zang en piano.
2004 “Poem” voor cello en piano
2012-2014  Liederencyclus “Onder de weg en over de locht”

Uit: Over de huid van mijn geheugen – compositie van Ellen Dijkhuizen
uitgevoerd door: Lucia Meeuwsen-mezzosopraan, Jan Schoemaker-sopraan- en altsaxofoon, Izebrand de Boer-klarinet en basklarinet, Ilona Sie Dhian Ho-viool, Wilma van der Wardt-cello en Ellen Dijkhuizen-piano

In Synagogedeunen


In Memoriam Patris

Folklore

Twij widde tjaalkn