Voor wie?

Pianoles voor:
Kinderen

Wanneer kunnen kinderen beginnen met pianoles?
De mooiste leeftijd is 7 of 8 jaar, als kinderen eerder willen beginnen is het raadzaam een testje te doen.
In de beginfase worden er diverse aspecten belicht zoals verkenning van het instrument. Er worden liedjes aangeleerd die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Ook gaan we liedjes “uitzoeken” op de piano via het zingen, voor- en naspelen. Daarna volgt de kennismaking met het notenschrift.
Het is dan ook aan te raden dat er in verband met het oefenen thuis een goed gestemde piano aanwezig is.

Volwassenen

Heeft u nog nooit eerder pianoles gehad, ook op oudere leeftijd kunt u leren pianospelen.
Of heeft u vroeger les gehad en wilt u het pianospelen weer oppakken, dan kan ik samen met u bekijken welke insteek het beste bij u past. Dan kan zijn welk repertoire u graag zou willen spelen.

Vooropleiding Conservatorium

Voor leerlingen met een bijzondere muzikale aanleg is er de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het toelatingsexamen conservatorium.
Het is raadzaam om dit tijdig te melden om een voorbereidingstraject goed te starten.

g8