Vrienden Stichting Diek

Vrienden Folder.indd

Stichting Diek staat voor unieke muzikale producties die een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen. ‘Over de huid van mijn geheugen’ en het recente ‘Onder de weg en over de locht’ zijn hier prachtige  voorbeelden van.

Bent u geïnspireerd geraakt en wilt u ook een bijdrage leveren aan de mooie producties van Stichting Diek, die daarmee verschillende kunstdisciplines in de provincie Groningen bijeen brengt, steunt u dan de stichting door een financiële bijdrage. Dat kan eenmalig, maar ‘vriend’ worden is ook een mogelijkheid.

Vrienden Folder.indd

Door uw structurele bijdrage kan Stichting Diek ook in de toekomst werken aan nieuwe producties voor een uitgelezen publiek van liefhebbers.

Word dan ‘Vriend van de Stichting Diek!’ Dit wordt u door jaarlijks een bedrag van minimaal € 25 te doneren. Als u uw emailadres opgeeft, houden we u tussentijds op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen in en rondom Stichting Diek.

‘Vriend voor het leven’ worden is ook een mogelijkheid. Dit wordt u door eenmalig een bedrag van minimaal € 250 te doneren.

Aanmelden kan via bijgaand formulier. U kunt het formulier als bijlage versturen naar Stichting Diek
Klik op Invulformulier Vrienden DIEK

Daarnaast is natuurlijk elke donatie, klein of groot, van harte welkom! Alle donaties komen ten goede aan de activiteiten van de Stichting Diek. Wilt u meer informatie over Stichting Diek, dan kunt u contact opnemen via de mail zie contactformulier klik hier
of telefonisch: 06- 228 46 811 (Ellen Dijkhuizen)

Rekening: NL31RABO 0156241277 t.n.v.Stichting Diek Zandeweer

Op initiatief van pianiste Ellen Dijkhuizen is in 2001 Stichting Diek opgericht met als doel het mogelijk maken van unieke muzikale producties in combinatie met diverse kunstdisciplines door en over kunstenaars uit de provincie Groningen. Daarnaast wil de stichting een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen met het organiseren van bijzondere concerten.

Stichting Diek laat zich inspireren door de gedachte dat de Groninger taal van grote waarde is voor het culturele klimaat van de provincie. Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd om de artistieke kwaliteiten van de Groninger kunstenaars niet alleen in de provincie maar ook over de provinciegrenzen heen te verspreiden. De Stichting wil dan ook een aanspreekpunt zijn op het gebied van kunstzinnige uitingen en Groningse poëzie koppelen aan serieuze eigentijdse muziek.

In 2001 kwam Stichting Diek met de productie ‘Over de huid van mijn geheugen’, een muzikaal-literaire voorstelling met theatrale accenten met Groningse gedichten van Saul van Messel  op muziek gezet door Ellen Dijkhuizen. In 2015 zag een nieuwe voorstelling het licht: ‘Onder de weg en over de locht’.

Voor deze liederencyclus hebben Groninger dichter Jan Siebo Uffen en componiste Ellen Dijkhuizen zich laten inspireren door de Chassidische Legenden, verzameld door de Joodse geleerde Martin Buber en de druksels van Hendrik Nicolaas Werkman. Stichting Diek programmeerde de cyclus maar liefst vijf keer op prachtige locaties.