Nieuws

Blijf op de hoogte
23 juni 2014

Bezoek Museum Vosbergen

Bezoek Museum Vosbergen te Eelde op zondag 22 juni 2014.

Het was voor het eerst dat de theoriegroep van de Muziekschool uit Winschoten besloot om een muzikaal uitje te plannen. De theoriegroep is van start gegaan in november 2013 en bestaat uit volwassenen die les hebben op de Muziekschool en het heel erg leuk vinden om zich te verdiepen in de theoretische achtergrond van muziek. Ook komt de westerse muziekgeschiedenis uitgebreid aan bod en wordt er naar muziek geluisterd. De lessen worden gegeven door pianodocente Ellen Dijkhuizen.
Op zondagmiddag 22 juni was het zover. Een bezoek aan Museum Vosbergen waar een grote collectie muziekinstrumenten tentoongesteld is. Nadat we de zeer romantisch gelegen villa waar het museum gehuisvest is hadden bewonderd, werden we allerhartelijkst ontvangen door Dick en Rieteke Verel met koffie, thee en taart. We hadden ons opgegeven voor de rondleiding die werd gegeven door de heer des huizes. Gezien het aantal instrumenten, gehuisvest op diverse etages, was het maar goed dat we een toelichting kregen op de uitgebreide collectie.
We hebben ontzettend genoten van het enthousiasme waarmee Dick Verel vertelde over zijn collectie, hoe hij alles verzameld heeft in de loop der jaren en zijn uiteenzettingen over de muziekhistorische context van de verschillende instrumentengroepen.
Omdat onze groep hoofdzakelijk uit pianisten bestaat liet Dick ons zijn verzameling historische toetsinstrumenten zien, de voorlopers van de piano. Zo is het museum in het bezit van een klavecimbel, een tafelpiano, een rechtopstaande piano en twee vleugels. Een Frans instrument, een Pleyel en een Bechstein uit Duitsland, beiden gebouwd aan het eind van de 19e eeuw. Aan het einde van de rondleiding, helemaal bovenin het pand, wachtte ons nog een verrassing: het zg. hakkebord, een instrument uit Hongarije gebruikt in de zigeunermuziek, de eigenlijke voorloper van de piano!
Een bezoek aan dit bijzondere museum is voor een ieder van harte aan te bevelen.

museum Vosbergen

|